strona główna

Pałac Sandomierski (Ossolińskich, Brü
hla) w Warszawie jako wzorzec architektoniczny

Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest upowszechnienie informacji na temat znaczenia warszawskiego Pałacu Sandomierskiego jako wzorca architektonicznego, do którego nawiązał Tylman van Gameren w kilku projektach znanych siedzib magnackich. Na temat projektów Tylmana, ich nawiązań i zaczerpniętych wzorów, tworzy się nieprawdziwe teorie właśnie dlatego, że ideowy związek tych realizacji nie jest powszechnie znany, mimo oczywistych analogii, dostrzegalnych nawet bez dogłębnych badań. Budowle te łączy nazwisko architekta, czas powstania, kształt bryły i podobieństwo rozkładu wnętrz, a także użycie podobnych motywów zdobniczych i rozwiązań formalnych takich jak arkady i loggie na elewacjach.
W artykule chodzi tylko o ten konkretny typ wzorca i jego realizacje, chociaż można wyliczyć kilka rodzajów rezydencji tworzonych przez Tylmana. Możliwe, że da się tu przyporządkować inne budowle obok wymienionych, ale odniesiono się do najbardziej ewidentnych przykładów.